Azaranica is a non-biased news aggregator on Hazaras. The main aim is to promote understanding and respect for cultural identities by highlighting the realities they face on daily basis...Hazaras have been the victim of active persecution and discrimination and one of the reasons among many has been the lack of information, awareness, and disinformation.

Saturday, November 24, 2012

درگیری بین دانشجویان در خوابگاه پوهنتون کابل


به نظر می رسد که درگیری بر سر برگزاری مراسم عاشورا در مسجد پوهنتون بوده استشهریار شهرزاد - کابل

شنبه ٠٤ قوس ١٣٩١ ساعت ١٧:٠٣

گزارش های از پوهنتون کابل در شهر کابل حاکیست که بین محصلان بخش خوابگاه این پوهنتون درگیری رخ داده است.

صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امور داخله به خبرگزاری بخدی گفت که ماموران پولیس در محل درگیری اعزام شده اند و وضعیت در کنترول پولیس است.
آقای صدیقی می گوید که بر اثر درگیری سه تا چهار محصل زخمی شده که به شفاخانه انتقال یافته اند.
صدیقی در مورد وضع صحی زخمی شدگان چیزی نگفت اما تاکید کرد که درگیری پایان یافته است.
با این حال، یک دانشجو از خوابگاه پوهنتون کابل به خبرگزاری بخدی گفت که بر اثر این درگیری، دو دانشجو جان خود را از دست داده و حداقل پنج محصل دیگر زخمی شده اند.
این محصل می گوید که شماری از دانشجویان از منزل سه و چهارم خوابگاه به پایین پرتاب شده و برخی آنان در وضع بدی صحی قرار دارند.
او که خواست نامش در خبر ذکر نشود می گوید که ماموران پولیس حداقل سی تا سی و پنچ محصل را به اتهام شرکت در درگیری بازداشت کرده اند.
به نظر می رسد که درگیری بر سر برگزاری مراسم عاشورا در مسجد پوهنتون بوده است.
شماری از محصلان می گویند که درگیری پس از چاشت امروز آغاز شد و محصلان نخست به طرف همدیگر سنگ پرتاب می کردند.
این درگیری حوالی ساعت چهار به اوج خود رسید و ماموران امنیتی وارد محل درگیری شدند.
گفته می شود که در این درگیری به ساختمان خوابگاه نیز خساره وارد شده، شیشه ها و دروازه های برخی از اتاق ها شکسته است.
مقام های امنیتی تا هنوز رقم تلفات و خسارات وارده به خوابگاه پوهنتون کابل را تایید نکرده اند.


مراسم عاشورا در سراسر کشور در فضا امن برگزار شد و گزارشی مبنی بر خشونت در این مراسم ها مخابره نشده است.

برخی از برگزار کنندگان و سخنرانان در مراسم عاشورا در کابل از فعالیت نیروهای امنیتی اظهار خرسندی کرده و تلاش های آنان را در تامین امنیت ستودند.
حامد کرزی رییس جمهور در مسجد قهرمان کربلا، جنرال مجتبی پتنگ وزیر داخله در حوزه علمیه خانم النبیین و شماری از 
اعضای ولسی جرگه و مقامات کشور حضور داشتند و ادامه راه امام حسین را رسالت بزرگ برای مسلمانان خواندند.


No comments:

Post a Comment